Skip to main content

WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA UAP – WYSTAWA
END of the YEAR EXHIBITION

WYSTAWA | The Exhibition
wernisaż | opening: 03.06.2020, godz. 13.00
miejsce | venue: wystawa.uap.edu.pl

Podczas Wystawy Końcoworocznej 2020 ponad 140 pracowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawi rezultaty swojej wielomiesięcznej pracy twórczej.

Jak co roku przedstawione zostaną często odmienne, twórcze rozwiązania stworzone w różnych mediach. Prezentacja dokonań studentów będzie również okazją do doświadczenia szerokiego przekroju autorskich rozwiązań i sposobów, w jaki myślą młodzi artyści, stojący na początku swojej drogi artystycznej.
Tegoroczna odsłona Wystawy Końcoworocznej będzie miała miejsce w przestrzeni wirtualnej!


During the End of the Year Exhibition, over 140 studios of the University of the Arts Poznan will present results of their artistic work.

As each year, displayed artowrks will represent different solutions created in various media. The presetation of students’ achievements will be also a good opportunity to experience a broad variety of artistic and individual means of transfering young artists’ ideas.

This years edition of the End of the Year Exhibition is fully displayed in a virtual space.

  • Author: Piotr Grzywacz
  • Published on: 03.06.2020, 09:32
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10