Skip to main content

Mamy przyjemność poinformować o wystawie artystów UAP w Japonii w Kobe Municipal Mori Harada Museum,

ART POZY PANDEMICS
A-21 International Art Exhibition

15-22.09.2020

Kobe Municipal Mori Harada Museum
https://hyogo-arts.or.jp/harada/

Niezwykłość tejże wystawy, polega na tym, iż pomimo światowej pandemii – zacieśniła naszą artystyczna przyjaźń oraz komunikację.
Pomimo geograficznej odległości – artyści mają podobne przemyślenia i potrzebę wizualnego wyrażenia odczuć, lęków, niemocy ale też nadziei i radości na wspólna realną wystawę, tak jak ma to miejsce od 21 lat.
Utrudnienia są wciąż ogromne: nie docierają paczki, długo nie działała poczta ani usługi kurierskie. Pomimo powyższych trudności, kreatywność artystyczna pozwoliła nam osiągnąć jednak cel i oto mamy większa  niż dotychczas przyjemność, jednakowoż z większą niż kiedykolwiek pokorą, zaprosić na wystawę najbardziej szanowni artyści.
Pandemia koronawirusa jednak nie zna podziałów i wymusiła ograniczenia.

Praca i potrzeba tworzenia dla człowieka jest ważnym życiodajnym aspektem, podobnie jak międzyludzkie kontakty, które musiały zejść do zdalnych spotkań, zdalnych studiów, zdalnej pracy.

Pomimo tak ciężkiego czasu doświadczanego przez naszą piękną, błękitną planetę, mamy potrzebę wyrażania swych doświadczeń za pomocą sztuki, dzięki której można zademonstrować to, czego nie da się opisać.

Powyższa zatem wystawa jest o tyle donioślejsza, że pomimo wielu ograniczeń , ma miejsce w rzeczywistości, a nie jedynie wirtualnie.

Zatem mamy przyjemność uczestniczyć z materialnymi dziełami sztuki wybitnych polskich artystów w japońskim, prestiżowym Muzeum  Harada no Mori  W Kobe w Japonii.

Nasi przyjaciele artyści z Grupy A-21 w Osace, od 20 lat współpracujący z nami zaprosili polskich artystów do wystawy, która pierwotnie miała być prestiżowym wydarzeniem towarzyszącym Olimpiadzie 2020 w Tokio.
Składamy szczególne podziękowanie za objęcie tej niezwykłej wystawy Honorowym Patronatem Instytutu Kultury przy Ambasadzie RP w Tokyo.

dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy prof. UAP
2020

kuratorzy: Tomio Matsuda, Kasia Kujawska-Murphy

Artyści ze strony Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu:
Andrzej Banachowicz, Julia Królikowska, Katarzyna Kujawska-Murphy,
Filip Wierzbicki-Nowak, Zbigniew Szot


We invite you to the A-21 International Art Exhibition sponsored by the Harada no Mori Museum in September 2020

ART POZY PANDEMICS
A-21 International Art Exhibition

15-22.09.2020

Kobe Municipal Mori Harada Museum
https://hyogo-arts.or.jp/harada/

The exhibition is held under the honorary patronage of the University of Arts in Poznań, UAP,The Faculty of Painting and Drawing, UAP in Poznań, and the Goethe Institute in Osaka and Berlin.

The pandemic has hit the world, an unbelievable fear in the modern world where the awareness of the scientific and technological achievements causes impossible to believe freedom of a human being in democratic world is limited. The coronavirus pandemic, however, knows no divisions and has enforced restrictions.

However the need of art. Creation is life-giving aspect, as much as interpersonal contacts – not remote meetings, remote studies, remote work, but human contacts in real life. Despite the hard time our beautiful blue planet experiences,  artists need to express own experiences through art., to demonstrate what cannot be described in words. Therefore, the above exhibition is so much more significant, because despite many limitations, it takes place in reality. Therefore, we, the Polish prominent artists have the pleasure to participate in the prestigious Municipal Harada no Mori Museum in Kobe, Japan. Our friends, artists from the A-21 Group in Osaka, who have been working with us for 21 years, invited Polish artists to the exhibition, which was supposed to be a prestigious event accompanying the 2020 Olympics in Tokyo. The uniqueness of this exhibition is based on facts that despite the global pandemic – it makes our cultural friendship stronger allowing to communicate through art. Despite the geographical distance, the artists have similar thoughts and needs to express visually feelings, fears, helplessness, but also hope and joy for a real exhibition together, as it has been for  21 years. The difficulties are still huge: post office don’t work, mail, parcels cannot be delivered, even courier services have not been active for a long time. Despite the above difficulties, artistic creativity allowed us to achieve our goal, and here we have a greater pleasure than ever to invite you to prestigious Harada no Mori Museum in Kobe.
Artists and Organizers pay great gratitude for Honourable Patronage of Polish Institute of Polish Embassy in Tokyo.

Professor Associated Kasia Kujawska-Murphy
2020

Curators: Tomio Matsuda, Kasia Kujawska-Murphy

Artists who represents UAP:
Andrzej Banachowicz, Julia Królikowska,  Katarzyna Kujawska-Murphy,
Filip Wierzbicki-Nowak, Zbigniew Szot


  • Author: Agata Tratwal
  • Published on: 15.09.2020, 11:21
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10