Skip to main content

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na wydarzenie,
które odbędzie się 16 października w ramach wydarzenia THAT SUMMER!

Spacer/walk: THAT SUMMER, THIS FALL / MINIONEGO LATA, TEJ JESIENI, SYMPOZJUM ULICY, STREET SYMPOSIUM

Naszą podróż rozpoczynamy spotkaniem w Holu Wielkim CK ZAMEK o 19:00.
Odwiedzimy studio zapachów Oleg&Kaśka, następnie prezentację najlepszych tegorocznych dyplomów sztuki poznańskich Intermediów w LABORATORIUM. Sympozjum Ulicy rozpoczniemy na ulicy św. Marcin, a spacerując po jej zakamarkach, poruszymy zagadnienia najnowszej rewitalizacji ulicy, jej historii jako przestrzeni publicznej oraz odwiedzimy Galerię SKALA, miejsce sztuki DOMIE, zobaczymy też inne ekspozycje sztuki w kontekście zadania fundamentalnych pytań o przyszłość tej wielokrotnie rekonstruowanej przestrzeni miejskiej i jej użytkowania przez mieszkanki i mieszkańców oraz gości Poznania.
Podczas zwiedzania CK ZAMEK, jak i podczas spaceru obowiązują zasady tzw. reżimu sanitarnego. Prosimy nosić maseczki na twarzy i dezynfekować ręce. Dziękujemy za wyrozumiałość & zapraszamy, do zobaczenia!

We begin our journey with a meeting in the Grand Hall of the CK ZAMEK at 7PM. We will visit the Oleg & Kaśka fragrance studio, then the presentation of this year’s best art diplomas of Poznań Intermedia in the LABORATORY. We will start the Street Symposium on Św. Marcin, and while walking around its backstreets and sides, we will discuss the issues of the latest revitalization of the street, its history as a public space. We will also visit Skala Gallery, DOMIE art place, we will also see other art exhibitions in the context of posing fundamental questions about the future of this repeatedly reconstructed urban space and its use by residents and residents and visitors of Poznań.
While visiting CK ZAMEK, as well as during the walk, the rules of the so-called sanitary regime apply. Please wear face masks and disinfect your hands. Thank you for your understanding and see you soon!

Fundacja Katedry Intermediów / Zespół / Team: Izabella Gustowska / Daniel Koniusz / Karolina Kubik / Krzysztof Łukomski / Izabela Sitarska / Artystki i artyści* vol.2 / Team Otwartej Szkoły Sztuki 2020
Dzięki wsparciu Miasta Poznania #poznańwspiera
We współpracy z CK ZAMEK
Thanks to the support of the City of Poznań, #poznańwspiera In cooperation with CK ZAMEK

  • Author: Agata Tratwal
  • Published on: 16.10.2020, 11:21
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10