Skip to main content

THAT SUMMER / SUMMARY / PODSUMOWANIE

Zapraszamy na jesienną odsłonę programu pt. THAT SUMMER (Minionego lata).
To tytuł serii wystaw i działań przygotowanych we współpracy z CK ZAMEK w dniach 15-28 października 2020 na ulicy św. Marcin przez zespół Fundacji Katedry Intermediów.
W programie znajdą się prezentacje tegorocznych najlepszych dyplomów sztuki Intermediów (15-18.10.2020 w przestrzeni Laboratorium CK ZAMEK), spacer po mieście podczas Sympozjum Ulicy, który odbędzie się 16. października, wyjątkowe studio zapachów, przygotowane przez duet artystyczny Øleg&Kaśka oraz spotkanie z artystką Izabellą Gustowską i zespołem Otwartej Szkoły Sztuki (specjalnego programu nieformalnej edukacji artystycznej), w kontekście wystawy BEZWZGLĘDNE CECHY PODOBIEŃSTWA. Serdecznie zapraszamy na spotkania wg chronologii programu.

We invite you to the autumn edition of the program entitled THAT SUMMER.
This is the title of a series of exhibitions and activities prepared in cooperation with CK ZAMEK from 15-28 October 2020 by the team of the Foundation of the Intermedia Department.
The program will include presentations of this year’s best Intermedia art diplomas (October 15-18, 2020 at the CK ZAMEK Laboratory space), a walk around the city during the Street Symposium, which will take place on October 16, a unique fragrance studio prepared by the artistic duo Øleg & Kaśka and a meeting with the artist Izabella Gustowska and the team of the Open Art School (a special program of informal art education), in the context of her exhibition. We cordially invite you to the meetings according to the program chronology.

UWAGA / PLEASE MIND:
Na wszystkie spotkania i ekspozycje zapraszamy tylko z zachowaniem zasad tzw. “reżimu sanitarnego”, dziękujemy za zrozumienie! / all meetings and presentations might only be attended while maintaining the rules of so-called “sanitary regime”, thank you for understanding!

Program:
  • 15-18.10.2020 THAT SUMMER, wystawa w LABORATORIUM CK ZAMEK (dyplomy Intermediów 2020), w godz. otwarcia CK ZAMEK dla zwiedzających (w związku z aktualizowaną na bieżąco informacją w okresie pandemii, prosimy o sprawdzenie godzin i zasad zwiedzania na stronie www.ckzamek.pl) / exhibition of the best Intermedia diploma presentations of 2020, for the opening hours, please check current information on the institution’s webpage and please come prepared as informed of the pandemic special regulations for visits: www.ckzamek.pl
  • 16.10 Spacer THAT SUMMER, THIS FALL / MINIONEGO LATA, TEJ JESIENI, SEMINARIUM ULICY, STREET SEMINAR, zbiórka w HOLU WIELKIM CK ZAMEK o godz. 19;
    We meet @7PM at MAIN HALL of CK ZAMEK;
  • 16.10 Øleg&Kaśka, THE SMELL OF ERUPTION STUDIO, TUBA, HOL WIELKI CK ZAMEK, w godz. 12-14 & 15-19 / TUBE, MAIN HALL, from 12pm-2pm & 3pm-7pm
  • 28.10 spotkanie z Izabellą Gustowską i Otwartą Szkołą Sztuki, w kontekście wystawy BEZWZGLĘDNE CECHY PODOBIEŃSTWA, HOL BALKONOWY, g. 18:00; Meeting with artist Izabella Gustowska & Open Art School in context of her exhibition @CK ZAMEK, HOL BALKONOWY, 6PM
Polecamy/we recommend: w dniach 10-18.10.2020 UNESSENTIAL
wystawa w Galerii SKALA, ul. Św. Marcin 49a / exhibition @SKALA Gallery, 49a sw. Marcin Street


Fundacja Katedry Intermediów / Zespół/Team: Izabella Gustowska / Daniel Koniusz / Karolina Kubik / Krzysztof Łukomski / Izabela Sitarska / Artystki i artyści / Team Otwartej Szkoły Sztuki 2020
Dzięki wsparciu Miasta Poznania #poznańwspiera
The program is made possible thanks to the City of Poznań.
We współpracy z CK ZAMEK / in collaboration with CK ZAMEK.
UWAGA / PLEASE MIND:
Na wszystkie spotkania i ekspozycje zapraszamy tylko z zachowaniem zasad tzw. “reżimu sanitarnego”, dziękujemy za zrozumienie! / all meetings and presentations might only be attended while maintaining the rules of so-called “sanitary regime”, thank you for understanding!


  • Author: Agata Tratwal
  • Published on: 16.10.2020, 11:13
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10