Skip to main content

23 – 31.12.2020

Galeria Scena Otwarta UAP
ul. Ratajczaka 20 | Poznań

Wystawa jest próbą przeniesienia wirtualnego projektu fotograficznego, o tej samej nazwie, do rzeczywistości. Podejmuje problem ograniczonej możliwości realizowania potrzeby dotyku w wyniku pandemii. Jest refleksją nad kondycją dotyku w zmienionej rzeczywistości. Nazwa STAY TOUCH nawiązuje do hasła stay home, które jest zachętą do pozostawania w izolacji społecznej.Wszystkie prace zostały zrealizowane w pierwszej fali pandemii, podczas sesji online, za pośrednictwem wideopołączeń. Mimo zmaterializowania fotografii na potrzeby wystawy, nadal ze względu na obostrzenia pozostają one za szybą witryny, dostępne jedynie dla zmysłu wzroku odbiorczyń i odbiorców – nie można ich dotknąć.

Monika Cyprian


Wirtualna wersja projektu: www.staytouch.pl
Grafiki wykonał Marcel Bartosz.


[ENG]

WINDOW DISPLAY EXHIBITION 
Due to the current pandemic situation, all exhibitions and gallery visits have been canceled.

The exhibition is an attempt to relocate a virtual photographic project of the same name to reality. It addresses the issue of a limited possibility of implementing the need for touching, as a result of the pandemic. It is a reflection on the condition of touch in a changed reality. The naming STAY TOUCH recalls the phrase stay home, which is the encouragement to stay socially isolated. Each work has been implemented during the first wave of the pandemic while taking part in online finals, taking place through video calls. Despite the materialization of the photographs for the exhibition, because of the constant restrictions, they have been placed behind the exhibition window, still only being available for the sight of the viewers – unable to be touched.

Monika Cyprian.

The virtual version of the project: www.staytouch.pl
Graphics by Marcel Bartosz.
Translation: Weronika Zięba

Duration of the exhibition:
23 – 31.12.2020


  • Author: Agata Tratwal
  • Published on: 28.12.2020, 13:31
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10