Skip to main content

Serdecznie zapraszamy na wystawę zorganizowaną przez Katedrę Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu:

Booki. Studying Photobooks 2021

1—24.10.2021

Galeria Fotografii pf
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

wernisaż: 1.10.2021, g. 18.00


http://fotografia.uap.edu.pl/booki/edition2021/


BOOKI. Studying Photobooks to 3. edycja międzynarodowego przeglądu książek fotograficznych zrealizowanych przez studentów i absolwentów uczelni artystycznych, prezentującego autorskie, zrealizowane w ostatnich latach fotopublikacje. Wśród dziesiątek wydawnictw wybranych z uczelni w Belgii, Czechach, Francji, Polski i Słowacji znajdują się unikalne, rzadko prezentowane szerszej publiczności, niskonakładowe wydawnictwa fotograficzne. Wiele z nich wykonanych zostało w nieszablonowych i niepowtarzalnych formach.

Wystawie towarzyszyć będą oprowadzania, warsztaty i prezentacje oraz dyskusja na temat znaczenia i funkcjonowania papierowych publikacji fotograficznych i kształcenia specjalistycznego w tym zakresie. Przegląd rozwija międzynarodową współpracę uczelni wyższych, służącą rozwojowi kształcenia i wymianie doświadczeń w tworzeniu i prowadzeniu książkowych narracji wizualnych. 


Wyboru książek do tegorocznej edycji „BOOKI. Studying Photobooks” dokonali:

Anne De Gelas — École supérieure des arts de l’image, LE 75 – Bruksela, Belgia
Vladimír Birgus — Institut tvůrčí fotografie, Slezské univerzity v Opavě, Czechy
Franck Maindon — École nationale supérieure Louis-Lumière, Saint-Denis, Francja
Klaus Fruchtnis — Paris College of Art, Francja
Jarosław Klupś — Department of Photography, University of the Arts Poznań
Olja Triaška Stefanović, Juraj Blaško — Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Słowacja

gościnnie: BLURRING THE LINES

kurator: Jarosław Klupś
współpraca: Dominika Karalus, Wojciech Luchowski

organizatorzy:
Katedra Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Galeria Fotografii pf, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

patronat:
Blok MagazinePolishPhotobook Review

BOOKI. Studying Photobooks is the 3rd edition of the international review of photography books made by students and graduates of art schools, presenting author’s photopublications made in recent years. Among dozens of publications selected from universities in Belgium, the Czech Republic, France, Poland and Slovakia there are unique, rarely presented to a wider audience, low-edition photographic publications. Many of them were made in unconventional and unique forms.

The exhibition is accompanied by guided tours, workshops and presentations, as well as a discussion on the significance and functioning of paper photographic publications and specialist education in this field. The review fosters international university collaboration to advance education and exchange experiences in creating and maintaining book-length visual narratives.


Selection of books for this year’s edition of „BOOKI. Studying Photobooks” was made by:

Anne De Gelas — École supérieure des arts de l’image, LE 75 – Bruxelles, Belgium
Vladimír Birgus — Institut tvůrčí fotografie, Slezské univerzity v Opavě, Czech Republic
Franck Maindon — École nationale supérieure Louis-Lumière, Saint-Denis, France
Klaus Fruchtnis — Paris College of Art, France
Jarosław Klupś — Department of Photography, University of the Arts Poznań, Poland
Olja Triaška Stefanović, Juraj Blaško — Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovakia

guest appearance: BLURRING THE LINES

curator: Jarosław Klupś
cooperation: Dominika Karalus, Wojciech Luchowski

organizers:
The Department of Photography at the Abakanowicz University of the Arts in Poznan
pf Gallery of Photography, Zamek Cultural Center in Poznan

patronage:
Blok MagazinePolishPhotobook Review


  • Author: Agata Tratwal
  • Published on: 30.09.2021, 09:49
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10