Skip to main content

Flatform: Historia drzewa. 4-5 listopada 2021

Sympozjum, promocja książki i pokazy filmów grupy Flatform!
Miejsce: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu i Pawilon

Praca wideo Historia drzewa to dzieło portretowe. Jej tematem jest zarówno żywy organizm nieludzki, jak i przestrzeń, w której istnieje on od długiego czasu. Praca powstała przy założeniu, że zostanie wpisane w pole sztuki portretowej – podstawowy składnik obecny w całej historii sztuki, przy jednoczesnym przepracowaniu natury jej tematu oraz rozwoju technik ekspresji, stosowanych przy tworzeniu portretów. W tym projekcie temat nieludzkiego organizmu żywego, który został sportretowany za pomocą ruchomych obrazów i dźwięków usytuowanych w przestrzeni – ukazuje, iż ten podmiot jest doskonałym świadkiem prawie tysiącletniej historii całego otaczającego go terytorium.
Drzewo będące centralnym elementem projektu to 900-letnia roślina, znana także jako Dąb Stu Rycerzy, a miejscem jest teren w okolicy miasta Tricase.
Ten organizm wegetalny, który charakteryzuje z jednej strony nieustanny rozwój, a z drugiej trwanie jako bytu nieruchomego, jest nieprzemijającym świadkiem przemian miejsca, jego znaczenia, stykających się z nim historii na przestrzeni prawie tysiąca lat, kultur i języków, które następując po sobie wciąż istnieją.
Film posiada dialogi w językach: dialekcie arbaryjskim, rumuńskim, grece, grece bizantyńskiej, albańskim, jidisz, tureckim, hiszpańskim, francuskim i dialekcie włoskim z rejonu Salento.
Zawarta w nim muzyka została nagrana specjalnie na potrzeby filmu.
Autorem dialogów jest Flatform.

„Cyfrowe obrazy, rytm pór roku, których powtarzalność w perspektywie przyjętej przez Flatform staje się podstawą narracji, to propozycja nowej filmowej gramatyki, rozciągającej się na twórczość cyfrową, kino, sztukę i pamięć” – Domenico De Gaetano, dyrektor Museo Nazionale del Cinema w Turynie.

Program:
4.11, g. 17.00
Historia drzewa. Sympozjum oraz promocja książki Flatform. Storia di un albero. History of a Tree – dwujęzycznej, włosko-angielskiej monografii poświęconej pracy Historia drzewa, wydanej w 2020 roku nakładem Silvana Editoriale
17.00: pokaz filmu Historia drzewa (24 min.)
17.30: dr Daniele Poccia: A portrait of a tree as a young being
18.00: prof. Joanna Hoffmann-Dietrich: Tree as a network
18.30: Marek S. Bochniarz: A History of a Tree and a tree in the history of cinema
19.00: panel dyskusyjny z grupą Flatform i uczestnikami sympozjum

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu – Atrium (Budynek B, ul. 23 Lutego 20, Poznań)


5.11
Pawilon (ul. Ewangelicka 1)
18.00 Pokaz filmu Historia drzewa (24 min.) oraz Q&A z Flatform
18.50 Retrospektywny pokaz prac wideo Flatform (100 min.) oraz Q&A z Flatform
Program:

 1. 1. Sunday 6th April, 11:42 a.m. (2008, 6 min.)
 2. 2. 57.600 seconds of invisible night and light (2009, 5 min.)
 3. 3. Cannot be anything against the wind (2010, 6 min.)
 4. 4. A place to come (2011, 7 min.)
 5. 5. Movements of an impossible time (2011, 8 min.)
 6. 6. Trento Symphonia (2014, 20 min.)
 7. 7. Quantum (2015, 8 min.)
 8. 8. Eleven Trails (2018, 13 min.)
 9. 9. That which is to come is just a promise (2019, 22 min.)

Wstęp wolny.

organizatorzy: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Pawilon
kurator: Marek S. Bochniarz

Flatform – grupa artystyczna założona w 2006 roku. Twórcy działają medium wideo i instalacji wideo. Prace Flatform były prezentowane na międzynarodowych festiwalach filmowych na całym świecie – Cannes Film Festival,MFF w Rotterdamie, Nouveau Cinema Montreal, Venice Film Festival, Melbourne Film Festival, a także na wielu wystawach w muzeach i różnych instytucjach kulturalnych, wliczając w to Wexner Center for the Arts, Columbus Ohio i Centre Pompidou w Paryżu.

History of a tree to projekt, który wygrał 6. edycję Italian Council, nagrodę Włoskiego Ministerstwa Kultury. Projekt posiada dwie wersje: film jednokanałowy oraz wideoinstalację. History of a tree został wyprodukowany przez Museo Nazionale del Cinema in Turin ze wsparciem Italian Council.

ENGLISH

Flatform: History of a Tree. 4-6 November 2021
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Pawilon

History of a Tree is a portrait and the subject is both a living non-human organism and the territory that it has lived in for a long time. The work has the ambition of becoming part of the field of portraiture, a fundamental component of the course of the whole history of art, rewriting, however, the nature of the subject, the methods of development and the technique of expression of the portrait. In fact, in this project the subject is a non-human living organism that is portrayed through moving images and sounds that have been localized in space, which then show the portrayed subject as an ideal witness to almost a thousand years of the history of an entire territory.
The tree at the center of the project is an oak born about 900 years ago, also known as the Oak of the Hundred Knights, and the place is an area around the town of Tricase.
This vegetal organism, marked both by a life in continuous growth and by an immovable fixed entity, is a perennial witness to the development of a place, that of its relevance, of the stories that have crossed its path in almost a thousand years and of cultures and languages that followed each other and that still coexist.
The film has dialogues in Arbëresh, Romani, Griko, Byzantine Greek, Albanian, Yiddish, Turkish, Spanish, French and Salentino dialect.
All the musics were unpublished and were recorded expressly for this film.
The dialogues are by Flatform.

„The digital images, the flow of the seasons, of the repetition which in Flatform’s view is the seed of the narration, offer us a new filmic grammar, extended across digital creativity, cinema, art and memory. Four elements on which the National Museum of Cinema, twenty years after its founding, now relies to begin to write its upcoming decades” – Domenico De Gaetano, director of Museo Nazionale del Cinema in Turin.

Program:
4.11
Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan
B Building, 23 Lutego 20, Poznan
History of a Tree: symposium and promotion of the book Flatform. Storia di un albero. History of a Tree (Silvana Editoriale 2020)
17.00: History of a Tree. Film screening (24 min.)
17.30: Daniele Poccia: A portrait of a tree as a young being
18.00: Joanna Hoffmann-Dietrich: Tree as a network
18.30: Marek S. Bochniarz: A History of a Tree and a tree in the history of cinema
19.00: discussion with Flatform and scholars


5.11
Pawilon
Ewangelicka 1, Poznan
18.00 History of a Tree film screening (24 min.) + Q&A with Flatform
18.50 Retrospective screenings of Flatform video works (100 min.) + Q&A with Flatform
Program:

 1. Sunday 6th April, 11:42 a.m. (2008, 6 min.)
 2. 57.600 seconds of invisible night and light (2009, 5 min.)
 3. Cannot be anything against the wind (2010, 6 min.)
 4. A place to come (2011, 7 min.)
 5. Movements of an impossible time (2011, 8 min.)
 6. Trento Symphonia (2014, 20 min.)
 7. Quantum (2015, 8 min.)
 8. Eleven Trails (2018, 13 min.)
 9. That which is to come is just a promise (2019, 22 min.)

Free admission

organisers: Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan, Pawilon
curator: Marek S. Bochniarz

Flatform is a group of artists founded in 2006 and based in Milan and Berlin. The group works on video, video installations and mobile installations. Works by Flatform have been featured in several film festivals all over the world such as Cannes Film Festival, IFF Rotterdam, Nouveau Cinema Montreal, Venice Film Festival, Melbourne Film Festival and in many exhibitions in museums and institutions including, among others, the Wexner Center for the Arts, Columbus Ohio and the Centre Pompidou, Paris.

History of a tree is a project which won the 6th edition of the Italian Council, an Award by the Italian Ministery of Culture. The project has 2 versions: a single-channel film and a robotized videoinstallation. “History of a tree” is produced by the Museo Nazionale del Cinema in Turin and it’s supported by the Italian Council.

 • Author: Piotr Grzywacz
 • Published on: 25.10.2021, 20:17
 • Last edit: 09.12.2022, 13:10