Skip to main content

Miejskie Galerie Sztuki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Fundacja Nowa UAP serdecznie zapraszają na wystawę Katedry Designu na Wydziale Architektury i Wzornictwa UAP:

ZEBRANIE KATEDRY. DIALOG PRZEDMIOTÓW

15.10–14.11.2021

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24, Poznań

finisaż wystawy: 10.11.2021 godz. 18.00

galeria czynna/opening hours:
środa – niedziela: 13:00–17:00
Wednesday – Sunday: 1 p.m – 5 p.m

Lista uczestników wystawy:

 • Michał Filipiak
 • Magdalena Grenda
 • Magdalena Jugo
 • Bogumiła Jung
 • Dariusz Kuźma
 • Małgorzata Paruch-Piotrowska
 • Bartłomiej Pawlak
 • Łukasz Stawarski
 • Kamila Szcześniak
 • Karolina Tylka-Tomczyk
 • Marzena Wolińska

ZEBRANIE KATEDRY. DIALOG PRZEDMIOTÓW.

Tytułowy „dialog przedmiotów” to rozmowa w języku projektowania pomiędzy autorami prezentowanych na wystawie prac. 

Tak, jak pedagodzy Katedry Designu spotykają się na zebraniu katedry, by porozmawiać o sprawach ważnych, tak zebrane tu prace mówią (w ich imieniu) o sprawach istotnych. Powstały w różnym czasie, wykonane są z różnych materiałów, a także mają zgoła odmienne funkcje. Jednak każdy z obiektów ma swój niepowtarzalny charakter i prowadzi dialog zarówno z oglądającymi, jak i innymi przedmiotami. 

Przedmioty te są zapisem myśli, emocji i wartości powołujących ich do życia projektantów. Dialog pomiędzy nimi odbywa się na płaszczyźnie formy, materii, struktury i idei. Organiczna, niemal pleciona struktura porcelanowych obiektów koresponduje z tkanymi, miękkimi strukturami. Grafika na naczyniach ceramicznych ukazuje różne sposoby aplikacji i pomimo, że jest nośnikiem różnych koncepcji, znajduje wspólny wizualnie mianownik. Światło ujarzmione zostało w kontrastowych formach lamp, które szukając argumentu dla swej struktury jednoczą się na poziomie idei. Wszystkie eksponaty podejmują również pewien wątek rozmowy z ekspozytorami, które zaprojektowane przez jednego z autorów przyjmują rolę wyciszonych słuchaczy…

Czyż nie tak powinien wyglądać DIALOG?

THE MEETING OF THE DEPARTMENT: A DIALOGUE OF SUBJECTS

A dialogue of subjects mentioned in the title is a conversation between the authors of the works displayed at the exhibition in the language of design.

Just as the teachers of the Department of Design meet at the meeting of the department to talk about important matters, so do the works collected here speak (on their behalf) about vital issues. They are made at different times and of different materials and also have quite different functions. However, each of the objects has its own unique character and conducts a dialogue with both the viewers and other objects.

These objects record the thoughts, emotions and values ​​of the designers that have brought them to life. The dialogue between them takes place on the plane of form, matter, structure and idea. The organic, almost woven structure of porcelain objects corresponds with woven, soft forms. The graphics on the pottery dishes show different methods of application and even though they are carriers of various concepts, they have a common visual denominator. The light has been tamed in the contrasting forms of lamps, which unite at the level of the idea, when looking for an argument for their structure. All the exhibits also pick up a thread of conversation with the display stands, which have been designed by one of the authors to assume the role of muted listeners…

Shouldn’t a DIALOGUE be this way?


 • Author: Agata Tratwal
 • Published on: 13.10.2021, 11:24
 • Last edit: 09.12.2022, 13:10