Skip to main content

Galeria Studencka Scena Otwarta należąca do Miejskich Galerii UAP serdecznie zaprasza na wystawę:

Soul Kitchen

Scena Otwarta UAP
ul. Szyperska 8, Poznań

Wernisaż: 11.01.2022, godz. 19:00

Czas trwania wystawy: 11–22.01.2022


Soul Kitchen

“Well, your fingers weave quick minarets
Speak in secret alphabets
I light another cigarette
Learn to forget, learn to forget”

Soul Kitchen – wymiar, w którym relacje stają się namacalne, a każdy gest ma znaczenie. Miejsce naznaczone troską o drugiego człowieka, szacunkiem oraz potrzebą dawania w duchu dojrzałej miłości. Przypomina o słowach i ruchach, których istota leży w emocjach nieskażonych myślą. Soul Kitchen to miejsce zmienne, lecz zawsze czułe i przepełnione autentycznością codziennych nawyków. Poranna kawa, wspólny obiad, wieczorna herbata, rozmowa na imprezie, papierosy.

Fragm. The Doors “Soul Kitchen” 

Soul Kitchen

“Well, your fingers weave quick minarets
Speak in secret alphabets
I light another cigarette
Learn to forget, learn to forget”

Soul Kitchen – a dimension where relationships become tangible and every gesture matters. A place marked by care for other people, respect and the need to give in the spirit of mature love. It reminds us of words and movements, the essence of which lies in emotions unpolluted by thought.
Soul Kitchen is a changeable place, but always sensitive, and filled with the authenticity of everyday habits. A morning coffee, brunch, an evening tea, a conversation at a party, the cigarettes.

“Soul Kitchen” by The Doors


Projekt plakatu: Martyna Tokarska
  • Author: Agata Tratwal
  • Published on: 11.01.2022, 15:39
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10