Skip to main content

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś!

https://pbs.pl/eurostudent

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon. 

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół badawczy EUROSTUDENT.

EUROSTUDENT – how are you?

We participate in the largest European research project on the life of students in the form of an online survey – EUROSTUDENT. It is a cyclical project that allows to capture trends useful in forming public policy. Join!

https://pbs.pl/eurostudent

We invite to take part in the survey all participants of the studies: first degree, second degree, uniform master’s and postgraduate. We invite full-time and part-time students as well as those who participate in distance learning programme.

The survey will take about 20 minutes, it is available until the end of June. We recommend filling on a larger screen than your smartphone.

We assure you that your vote will be of great importance for the reliability of results and the representativeness of the research, and thus for the comparability of Poland’s results compared to other European countries.

Share your story and experiences.

Thank you for your time.

Research Team EUROSTUDENT.


  • Author: Agata Tratwal
  • Published on: 24.05.2022, 10:43
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10